03 August 2011

ໄປທ່ຽວຫຼີ່ຜີ


ໄປທ່ຽວຕາດຫຼີ່ຜີທາງຝັ່ງຂະເໝນ ງາມແທ້ງາມວ່າ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຄືເອົາລົດຂ້າມຈາກທ່າບັກ ເມືອງແສນ ໄປຍັງບ້ານທ່າເປືອຍ ເມືອງແສບ ແຂວງພະວິຫານ ຂະເໝນ ເຮືອຈະເວັ້ນຫາງດອນຂະເໝົາ ຈຸດທີ່ເຂົ້າໄປເປັນປ່າຂອງບ້ານທ່າເສືອໝີ ແລະໃກ້ໆກັບພູສາລະແພຄອນແຫ່

No comments:

Post a Comment