16 May 2011

ຢ່າທໍາຮ້າຍແຜ່ນດິນລາວ

ແຜ່ນດິນລາວ ກວ້າງໃຫຍ່ ມະຫາສານ
ບັນພະການ ດິນລາວ ໃຫຍ່ເຫຼືອຫຼາຍ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມານຮາວີ ເກືອບກະຈາຍ
ລາວບໍ່ກາຍ ເປັນຊາດອື່ນ ຄົນລາວຍັງ

ດິນແດນລາວ ດຽວນີ້ ເຫຼືອນ້ອຍແທ້
ເຫຼືອຕັ້ງແຕ່ ເນື້ອທີ່ ສອງແສນປາຍ
ສາມຮ້ອຍປີ ສັດຕູມານ ຫວັງທໍາລາຍ
ລາວບໍ່ກາຍ ເປັນອື່ນ ຍັງຍືນຍົງ

ໃນຍຸກນີ້ ດິນແດນລາວ ມີຄວາມສ່ຽງ
ລາວອາດກ້ຽງ ໝົດຊາດໄປ ໃນບໍ່ເຫິງ
ຫາກຄົນລາວ ບໍ່ຮູ້ລາວ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ອາດບໍ່ເຫິງ ລາວອາດສູນ ມູນອາດຫາຍ

ໃນຍຸກນີ້ ຄົນລາວ ບໍ່ຮູ້ຊາດ
ຍັງອາຄາດ ທໍາຮ້າຍຊາດ ດ້ວຍທິດຖີ
ບໍ່ຮູ້ຈັກ ສ້າງຄຸນຄ່າ ທາງໄມຕຣີ
ສາມັກຄີ ປອງດອງ ຄອງອັນຄວນ

ບາງຄົນທໍາ ບາງຄົນຄິດ ບາງຄົນເວົ້າ
ບໍ່ເປັນເຈົ້າ ເອກະລາດ ວັດທະນະທັມ
ຍັງຖືໂຕ ຍັງທໍາຮ້າຍ ສ້າງບາບກັມ
ບໍ່ຊັກນໍາ ສະຕິຊາດ ພິລາດໄພ

ລາວຈະຍົງ ລາວບໍ່ສູນ ຫາກລາວສູ້
ລາວຕ້ອງຮູ້ ປົກປ້ອງຊາດ ດ້ວຍພາສາ
ຢູ່ແດນໃດ ຍັງຮູ້ຮີດ ພັດທະນາ
ສາສາສາ ຈາຮີດລາວ ວັດທະນະທັມ

ລາວທັງຫຼາຍ ຄວນຮັກຊາດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ມາປອງດອງ ສ້າງຄ່າລາວ ໃຫ້ສູງສັກ
ພັດທະນາ ອັກສອນຊາດ ໃຫ້ປາຈັກ
ເອກະລັກ ຊາວລາວຄົງ ບໍ່ມີຄາຍ

No comments:

Post a Comment