19 June 2008

ໄຫວ້-ນົບ-ເຄົາຣົບ-ຢຳແຢງ ເປັນພື້ນຖານວັດທະນະທັມລ້ານຊ້າງ

ໄຫວ້-ນົບ-ເຄົາຣົບ-ຢຳແຢງ ນັ້ນເປັນຄຳເວົ້າຂອງຄົນລາວຕັ້ງແຕ່ແຕ່ດຶກດຳບັນ ແລະຍັງຫຼົງເຫຼືອມາຮອດປັດຈຸບັນ ດ້ວຍຄຳເວົ້າຜະໂຫຍກນີ້ ໄດ້ກໍເກີດເປັນພື້ນຖານວັດທະນະທັມລ້ານຊ້າງ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະເອກລັກ ສັນຍາລັກ ແລະຄົງຄວາມເປັນຊາດລາວມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຄົນລາວເຮົາຢືດຖືປະຕິບັດ ທີ່ປາກົດຕົວໃນທຸກວົງການສຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງຂາດເສັຍໄປບໍ່ໄດ້
ໄຫວ້-ນົບ-ເຄົາຣົບ-ຢຳແຢງ ນີ້ ໄດ້ຖືກຳເນີດຈາກແນວຄິດທາງວັດທະນະທັມທາງພຸດທະສາສນາ ທີ່ສະແດງອອກທາງກາຍ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງ ຈິດໃຈອັນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວ ແລະເຄົາຣົບສັດທາໃນຄວາມເຊື່ອ, ສາສະໜາ, ບຸກຄົນ ແລະສະຖານທີ່ ເຊິ່ງສາມາດແຍກການເຄົາຣົບອອກເປັນ ປະເພດອອກໄດ້ດັ່ງນີ້:
໑. ການໄຫວ້
-
ການໄຫວ້ແບ່ງອອກເປັນປະເພດຍ່ອຍໆອອກອີກ ໔ ປະເພດອີກງຕາມປະເພດຂອງການໄຫວ້ຄື:
-
ໄຫວ້ພຣະພຸດຮູບ ແລະສິ່ງເຄົາຣົບ.
-
ໄຫວ້ພຣະສົງ-ສາມະເນນ.
-
ໄຫວ້ພໍ່ແມ່
-
ໄຫວ້ຄຣູອາຈານ

໑. ໄຫວ້ພຣະພຸດຮູບ ແລະສິ່ງເຄົາຣົບ.
ການໄຫວ້ພຣະນັ້ນ ຈະຢືນໄຫວ້ກໍໄດ້ ຈະນັ່ງໄຫວ້ກໍໄດ້ ທັງນີ້ທັງນນັ້ນ ຕ້ອງອິງຕາມສະຖານທີ່ ເຊັ່ນກາພຣະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ ແລະຢູ່ກາງເດີນຢືນໄຫວ້ກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກພຣະພຸດຮູບທີ່ຮ້າຍພຣະແລະຕ່ຳກວ່າເຮົາຢືນຕ້ອງນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງແລ້ວຈຶ່ງໄຫວ້ ແຕ່ການໄຫວ້ພຣະທົ່ວ ຖືເປັນກິດຈະວັດ ແລະວັດທະນະທຳການໄຫວ້ພຣະນັ້ນແມ່ນນັ່ງໄຫວ້ ທີການຈັດສະຖານທີ່ນັ່ງ ແລະມີຮ້ານພຣະ ຫຼືຫິ້ງພຣະປະຈຳບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ສ່ວນລະບຽບວິທີການໄຫວ້ພຣະນັ້ນ ໃຫ້ໄປສຶກສາໃນໜັງສືວ່າດ້ວຍການໄຫວ້ພຣະສູດມົນ, ການໄຫວ້ພຣະນັ້ນຈະມີທັງ, ຂາບ, ໄຫວ້ນົບ, ເຄົາຣົບ, ສັກກາຣະບູຊາ, ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການໄຫວ້ພຣະທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄື
- ການຂາບ : ຊາຍນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງ ຕັ້ງຕົວໃຫ້ກົງ ປະນົມມືທັງສອງຂຶ້ນ ປະນົມໄວ້ຫົວນ້ອມໜ້າຜາກລົງຮັບ ແລ້ວນ້ອມກາຍລົງຈຸກັບພຶ້ນ ຂະນາບສອກທັງສອງລົງກັບພື້ນ ໃຫ້ປາຍສອກທັງສອງຈຸກັບຫົວເຂົ່າ ຝາມືທັງສອງຂາບລົງແບນກັບພື້ນ ແລະເອົາໜ້າຜາກຈຸພື້ນແລ້ວຈຶ່ງເງີຍຂຶ້ນ ເຮັດແບບນັ້ນ ໓ ຄັ້ງ, (ການຂາບພຣະທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຄວານເກີນ ໓ ຄັ້ງ), ສຳລັບການຂາບຂອງຜູ້ຍິງກໍໃກ້ເຮັດເໝືອນຜູ້ຊາຍທຸກຢ່າງ ພຽງແຕ່່້ເວລານັ່ງຄຸເຂົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຢຽດປາຍຕີນໄປທາງຫຼັງ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງປາຍຕີນຂື້ນ.
- ນົບ ເວລາກ່າວຄຳໄຫວ້ພຣະ ໃຫ້ເອົາມືທັງສອງປະນົບໄວ້ລະຫວ່າງເອີກ ແລະກ່າວຄຳໄຫວ້ພຣະຕໍ່ໄປຈົນຈົບ, ບາງຄັ້ງຮຽກວ່າ ປະນົມ ຫຼືພນົມມື.
- ເວລາໄຫວ້ພຣະນັ້ນ ທຳຄວາມເຄົາຣົບ ທັງກາຍ ແລະໃຈໃຫ້ພ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມເຄົາຣົບ ຫູືສັດທາໃນສິ່ງທີ່ໄຫວ້ ແລະຕັ້ງໃຈຈິງໃນການໄຫວ້.
- ສັກກາລະບູຊາ ກໍຄືຫາດອກໄມ້ ທູບທຽນ ມາສັກກກາຣະບູຊາດ້ວຍ ຈຶ່ງຊື່ວ່າການໄຫວ້ທີ່ຄົບ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຈູດທູບ ໃຕ້ທຽນ
໒. ໄຫວ້ພຣະສົງ-ສາມະເນນ.
-
ໄຫວ້ພຣະສົງ ກໍເຮັດເໝືອນໄຫວ້ພຣະເກີອບທຸກຢ່າງ ມີຂໍສຳຄັນຢູ່ທີ່ວ່າ ເມື່ອພຣະສົງຢືນຢູ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງນ່ັງລົງ ຜູ້ຊາຍກໍນັ່ງລົງ ແຕ່ຖ້າເຫັນເພີ່ນຢູ່ໃກປະມານເວົ້າອອກໄປທຳມະດາບໍ່ຍິນ ກໍໃຫ້ຍົກມີໄຫວ້ແບບຢືນກໍໄດ້.
໓. ໄຫວ້ພໍ່ແມ່
-
ໄຫວ້ພໍ່ແມ່ ກໍໃຫ້ເຮັດແບບໄຫວ້ພຣະ ແຕ່ເວລາຂາບນັ້ນຂາບຄັ້ງດຽວລົງເທິງຕັກຂອງເພີ່ນ ຄັນເພີ່ນຢືນຢູ່ ກໍໃຫ້ຢືນໄຫວ້ ຕາມແບບສະບັບຂອງລາວ ຄື ຊາຍຢືນຕົວກົງ ປະນົມມືທັງສອງເຂົ້າກັນຍົກຂຶ້ນເໜືອບ່າ ແລະນ້ອມໜ້າຜາກຮັບມືປະນົມນັ້ນ ສ່ວນຜູ້ຍິງໃຫ້ເຮັດເໝືອນຊາຍ ແຕ່ເວລາໄຫວ້ໃຫ້ຍ້າຍຂາຊ້າຍກັບໄປຫຼັງຈັກໜ່ອຍ ເວລານ້ອມຫົວລົງຮັບປະນົມມື້ນັ້ນ ໃຫ້ນ້ອມທັງກາຍທ່ອນເທິງລົງໄປດ້ວຍຫໜ້ອຍໜຶ່ງ.
໔ ໄຫວ້ຄຣູອາຈານ
-
ໄຫວ້ຄຣູບາອາຈານກໍໃຫ້ເຮັດຄືກັບໄຫວ້ພໍ່ແມ່.

No comments:

Post a Comment