03 July 2008

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນສັງຂານ

ປະວັດປີໃໝ່ລາວ ແລະນາງສັງຂານນັ້ນ ເປັນປະເພນີປີໃໝ່ຂອງປະເທດລາວ, ໄທຍ, ພະມ້າ, ກຳປູເຈັຍ, ສີລັງກາ ບັນດາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າເວົ້າພາສາລາວ ຕະກູນພາສາໄຕ ໃນຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນອິນເດັຍຕາເວັນອອກ ເວົ້າລວມແລ້ວສົງການ ຫຼືປີໃໝ່ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນປະເພຣີຂອງຊົນຊາດ ທີ່ນັບຖືສາສນາພຸດເຖຣະວາດທັງມວນ.

No comments:

Post a Comment