09 June 2011

ຄຳໄຫວ້ທາດພອນສະຫວັນ ວັດທົ່ງປົ່ງ(ທາດຖລົ່ມ)

ສາຍເຊລຳເພົາ
(ຄັດຈາກທ້າຍໜັງສືປະຫວັດ ພຣະພຸດທະບາດພອນສະຫວັນ)
------------
- ວັນທາມິ ພຸດທັງ ພະວະປາຣະຕິນນັງ ຕິໂລກະເກຕຸງ ຕິພະເວກະນາຖັງ ໂຍ ໂລກະເສຕໂຖ ສະກະລັງ ກິເລສັງ ເສຕະວະານະ ໂພເທສິ ຊະນັງ ອະນັນຕັງ ຍັງ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປຸຣິເນ ຈະຕະເຣ ຍັງ ສັຈຈະພັນທະຄິຣິເກ ສຸມະນາຈະ ລັຄເຄ ຍັງ ຕັຕຖະ ໂຍນະກະປຸເຣ ມຸນິໂນ ຈະປາທັງ ຕັງ ປະທະ ລັນຊະນະມະຫັງ ສີຣະສານະມາມິ.
- ສຸວັນນະມາຣິເກ ສຸວັນນະປັພພເຕ ສຸມະນະກູເຕ ໂຍນະກະປຸເຣ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປັນຈະ ປາທະວະຣັງ ຖານັງ ອະຫັງ ວັນທາມິ ທູຣະໂຕ (ອະຫັງ ວັນທາມິ ທາຕຸໂຍ ອະຫັງວັນທາມິ ສັບພະໂສ ອະຫັງວັນທາມິ ສັພພະທາ).

No comments:

Post a Comment