24 August 2011

ມາຕຣາ ຊັ່ງ ຕວງ ວັດ ທີ່ໜ້າຮູ້

໑. ມາຕຣາວັດໄລຍະທາງ
ກ, ແບບລາວບູຮານ
໑໒ ນິ້ວ = ໑ ຄືບ
໒ ຄືບ = ໑ ສອກ.
໔ ສອກ ໑ ວາ.
໒໐ ວາ = ໑ ເສັ້ນກ
໔໐໐ ວາ = ໑ ໂຍຊະນະ

ຂ. ແບບອັງກິດ
໑໒ ນິ້ວ = ຟຸດ
໓ ຟຸຸດ = ຫຼາ
໑໗໖໐ = ໄມລ໌

ຄ. ລາວທຽບເມຕຣິກ
ັ໑ ຄືບ = ໒໕ ຊັງຕີແມັດ
໑ ສອກ = ໕໐ ເຊັນຕີແມັດ
໑ ວາ = ໒ ແມັດ
໑ ເສັ້ນ = ໔໐ ແມັດ
໒໕ ເສັ້ນ = ໑ ກິໂ​ລແມັດ.
໑ ໂຍຊນ໌ = ໑໖ ກິໂລແມັດ

ງ. ປຽບທຽບແບ່ບຕ່າງໆ
໑ ແມັດ = ໒ ສອກ
໑ ກິໂລແມັດ = ໒໕ ເສັ້ນ
໑ ໄມລ໌ = ໔໐ ເສັ້ນ.
໑ ໄມລ໌ = ໑.໖ ກິໂລແມັດ
໑ ເສັ້ນ = ໔໐ ແມັດ.
໑ ນິ້ວ(ອັງກິດ) = ໒.໕໒ ຊັງກຕີແມັດ
໑ ຟຸດ = ໓໐.໓ ຊັງຕີແມັດ
໑ ຫຼາ = ໙໑ ຊັງຕີແມັດ

໒. ມາດຕາວັດເນື້ອທີ່
ກ. ແບບລາວບູຮານ
໑ ງານ = ໑໐໐ ຕາລາງວາ
໑ ໄຮ່ = ໔໐໐ ຕາລາງວາ

ຂ. ແບບອັງກິດ
໑ ຕາລງໄມລ໌ = ໖໔໐ ເອເຄີ
໑ ເອເຄີ = ໔໘໔໐ ຕາລາງວາ
໑ ຕາລາງຫຼາ = ໙ ຕາລາງຟຸດ
໑ ຕາລາງຟຸດ = ໑໔໔ ຕາລາງນິ້ວ​

ຄ. ທຽບແບບຕ່າງໆ
໑ ເອເຄີ = ໒.໕ ໄຮ່
໑ ໄຮ່ = ໑໖໐໐ ຕາລາງແມັດ
໑ ແອຣ໌ (are) = ໑໐໐ ຕາລາງແມັດ
໑ ເຮັກຕາ (hectare) = ໑໐໐ ແອຣ໌
໑ ເຮັກຕາ (hectare) = ໒,໔໗໑ ເອເຄີຣ໌
໑ ຕາລາງກິໂລແມັດ = ໑໐໐ ເຮັກຕາ.
໑. ຕາລາງກິໂລແມັດ = ໖.໒໕ ໄຮ່.

໓. ມາຕາຕວງບໍຣິມາດ
ກ. ແບບລາວ (ແບບ ໑)
໑ ຖັງ = ໒໐ ທະນານ(ລິດ)
໑ ບັ້ນ = ໕໐ ຖັງ
໑ ກວຽນ = ໑ ບັ້ນ
໑ ກວຽນ = ໑໐໐ ຖັງ.
(ເຮົາຍັງພົບການໃຊ້ຜອງ ເຂົ້າຂອງຊາວນາຢູ່ ຄື ໄດ້ ໑໐໐ ໝາຍເຖິງ ໑ ກວຽນ ຫາກເຂົາວ່າໄດ້ເຂົ້າ ໕ ຮ້ອຍໝາຍເຖິງ ໕ ກວຽນ)

ຂ. ແບບລາວ (ແບບ ໒)
໑໒ ທະນານ = ໑ ໝື່ນ
໖ ໝື່ນ = ໑ ຫາບ
໕ ຫາບ = ໑ ກວຽນ.

ຄ. ແບບອັງກິດ
໑ ແກລລອນ = ໔ ຄວອດ
໑ ຄວອດ = ໒ ໄພນ໌
໑ ໄພນ໌ = ໒໐ ອອນຊ໌ (fluidounce, Fluid oz.)

ງ. ລາວທຽບເມຕຣິກ
໑ ທານນານເທົ່າກັບ ໑ ລິດ.
໑ ສັດ = ໒໐ ລິດ
໑ ບັ້ນ = ໑໐໐໐ ລິດ
໑ ກວຽນ = ໒໐໐໐ ລິດ

No comments:

Post a Comment