19 March 2015

ແຜນທີ່ ບ້ານເມືອງ ນະຄອນຣັດສຳຄັນໃນສຸວັນນະພູມ ຫຼັງ ພ.ສ 1500 (ຄ.ສ 957) ຄືເມື່ອ 1000+ ມາແລ້ວ.

ແຜນທີ່ ບ້ານເມືອງ ນະຄອນຣັດສຳຄັນໃນສຸວັນນະພູມ ຫຼັງ ພ.ສ 1500 (ຄ.ສ 957) ຄືເມື່ອ 1000+ ມາແລ້ວ.
-----------------

ພອຈ.ເນືຶອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
15/03/2015

1. ພູກາມປະເທດ
2. ຣາມັນປະເທດ.
3. ລາວປະເທດ.
4. ກັມໂພຊະປະເທດ.
5. ສຍາມປະເທດ.
6. ກັມພຸດປະເທດ.
7. ມາລັນປະເທດ.

- ໃນແຜນທີ່ນີ້ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ລາວປະເທດ ຫຼືປະເທດລາວນັ້ນມີອະນາເຂດໃຕ້ສຸດຢູ່ລະຫວ່າງວຽງຈັນ ລົງໄປທາງໃຕ້ບົນຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ່ລິເວນທົ່ງຮາບໃນພາກອີສານຕອນເໜືອ ອາດລົງໄປຮອດສາຍນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ເມືອງສີໂຄຕະປຸຣະໃນຝັ່ງຕາເວັນອອກ ເລີຍຂຶ້ນໄປທາງຕອນເໜືອທາງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນນໍ້າຂອງກວາມຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດລ້ານນາປັດຈຸບັນເຂົ້າສູ່ເຂດສິບສອງຈູໄທ, ສິບສອງປັນນາ ແລະຮອດຢູນ່ານໃນຈີນ.

- ແຜນທີ່ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຢູ່ທາງ ຕອນເໜືອ ແລະມີອະນາເຂດຂັ້ນໂດຍກັມພຸດ ປະເທດ, ສ່ວນສຍາມນັ້ນຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງກັມພຸດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຍາມກັບໄທລາວນັ້ນ ຄົນລະພວກກັນ ຫາກຖືຕາມແຜນທີ່ນີ້ ມອງໃຫ້ເຫັນວ່າສຍາມນັ້ນມີອານາຈັກຂອງຕົນ ຢູ່ຊາຍມະເລໃນແຫຼມສຸວັນນະພູມ ຫຼືແຫຼມທອງນີ້ ສູນກາງຄົງຢູ່ອາໂຍທິຍາ ບໍ່ໄດ້ອົບພະຍົບມາຈາກໃສ ແລະສຍາມເອງ ມີການພົວພັນກັບ ມອນ(ຣາມັນ) ກັມພຸດ, ກັມໂພຊະມາແຕ່ຕົ້ນພຸດທະການແລ້ວ.

- ເມື່ອເຮົາມາເບິ່ງຕາມອຳນາດທາງອານາຈັກ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນສຸວັນນະພູມນີ້ ມີຊົນຊາດໃຫຍ່ໆ ປົກຢູ່ຄື ພຸກາມ ອາດຊິແມ່ນພ້າມ້າ, ຣາມັນ ຄືມອນ, ກຳໂພຊະ ອາດຊິແມ່ນ ກັມພູຊາ, ກັມພຸດ ອາດຊິແມ່ນ ຂະແມຣ໌ ທັງກັມໂພຊະ ແລະກັມພຸກນີ້ ອາດກາຍເປັນຂະເໝນ ແລະຈາມປະສົມກັນ ສຍາມ ແລະມາລັນ ທັງໝົດນີ້ລວມກັນ ອາດຊິແມ່ນຂອມ(ຫຼືກຣອມ) ເຊິ່ງນັກປະຫວັດ ສາດຍອມຮັບວ່າດິນແດນສ່ວນນີ້ເປັນ ທີ່ຢູ່ຂອງຂອມ ຢູ່ທາງໃຕ້ ໃຊ້ພາສາໂອເຊັຍຕິກ ຕະກູນມອນ-ຂະແມຣ໌, ສ່ວນລາວນັ້ນ ເປັນຊາດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງເໜືອໃຊ້ພາສາໂອເຊັຍຕິກ ຕະກູນໄຕ-ກະໄດ ອົບພະຍົບລົງທາງໃຕ້ ແບ່ງເປັນສອງພວກ ຄືກຸ່ມໄທ(ໄຕ) ກຸ່ມລາວ ເປັນຊາດໃຫຍ່ມີອິດທິພົນທາງພາສາ ແລະວັດທະນະທຳເຂັ້ມແຂງ ເມື່ອລົງໄປຢູ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆ ໃນອິດທິພົນຂອງຂອມ ແລ້ວບາງກຸ່ມສ້າງເມືອງຂອງຕົນໄດ້ ບາງກຸ່ມ ກໍໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຊາດຂອມ, ມອນ, ຂະແມຣ໌ ແລະສຍາມ ແຕ່ຍ້ອນຈຳນວນພົນຫຼາຍ ຈຶ່ງຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳຂອງຕົນ ເໜືອວັດທະນະທຳຂອງຊົນຊາດເດີມ ເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳທາງພາສາລາວກືນວັດທະນະທຳຂອງເຈົ້າຂອງຖິ່ນເດີມໃນດິນແດນເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນມອນ ຂະແມຣ໌ ສຍາມ ໃນຫົວເມືອງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍພາສາຕະກູນໄທລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຫົວເມືອງສຍາມ.

- ຫຼັກຖານນີ້ ເຮົາຈະເຫັນວ່າໃນໃນສີລາຈາຣືກສຸໂຂໄທນັ້ນ ເບິ່ງເບື້ອງພາສາເຕັມໄປດ້ວຍພາສາລາວ ຈຶ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ຄືບັນດາຊົນຊາດໃນສີລາຈາຣືກ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຊົນຊາດອື່ນ ທີ່ປະກົດຕົວກ່ອນໜ້າທີ່ໄທລາວ ຈະລົງມາຢູ່ໃນດິນແດນນີ້ເລີຍ ປາກົດຕົວແຕ່ 3 ຊົນຊາດຄື ມາກາວ ລາວ ແລະໄທ ສາມຊົນຊາດໃຫຍ່ ຄື ຊົນຊາດໄທລາວ ທີ່ຊະຫຍາຍວັດທະນະທຳເໜືອຊົນຊາດເດີມໃນໄລຍະຕໍ່ມາ.

- ສ່ວນຊົນຊາດເດີມ ກໍກາຍເປັນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນດິນລາວ-ໄທຍ໌ ກັມປູເຈັຍ ຫວຽດນາມ ບາງຊົນເຜົ່າກໍຮັກ ສາວັດທະທຳບາງຢ່າງຂອງຕົນໄດ້ ບາງຊົນເຜົ່າ ກໍກາຍເປັນປະເທດຂອງຕົນໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນພະມ້າ ແລະມາລາຢູ


No comments:

Post a Comment