04 June 2008

That Luang pictures from the old days


(ອົງພຣະທາດຫຼວງປະຕິສັງຂອນຄືນໃໝ່ ໃນປີ 1912)
- ພຣະທາດຫຼວງ ເປັນພຣະທາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໃນປີ ຄ.ສ 1565-66 ໃນສະໄໝພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ທີ່ຊົງໄດ້ຍຸບຊຽງທອງ ຣາຊະທານີໃຫ້ເປັນເມືອງຊັ້ຊໂທ ແລະເມືອງລ້ານນາ ທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດປົກຄອງຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້ເປັນຊັ້ນໂທເຊັ່ນກັນ ແລ້ວໄດ້ຊົງຍົກນະຄອນຈັນ ທະບູຣີ ເຊິ່ງເປັນເມືອງຊັ້ນໂທຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ເປັນເມືອງເອກ ຮຽກວ່າຈັນທະບູຣີສີສັດຕະນາຄະນາຫຸດ ອຸຕມະຣາຊະທານີ ຄໍາວ່າ ຣາຊະທານີນີ້ແລ້ວ ຄືນາມະສັກຂອງນະຄອນຈັນທະບູຣີ ໄດ້ກາຍເປັນເມືອງເອກຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ມາແຕ່ປີ ຄ.ສ 1560 ແລ້ວ.
- ອົງພຣະທາດຫຼວງຊົງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື່ນຖານອັນເກົ່າແກ່ຂອງພຣະທາດເດີມ ທີ່ສ້າງມາພ້ອມໆກັບເມືອງຈັນທະບູຣີ ໃນ ພ.ສ 236 ໃນສະໄໝຈັນທະບູຣີປາສິດທິສັກ, ພຣະອົງໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນວ່າ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ຈະເປັນອານາຈັກແຫ່ງພຸດທະສາສນາ ທີ່ບໍຣິສຸດ ຊົງໄດ້ທະນຸບໍາຣຸງພຸດທະສາສນາ ເອົາຄຳສອນພຸດທະສາສນາເປັນແນວທາງພັດທະນາຊາດລາວ ແຕ່ຊົງມຸ້ງຫວັງໃຫ້ພຣະທາດຫຼວງ ເປັນສູນຣວມ ຈິດໃຈຂອງຊາວລ້ານຊ້າງ ໃນຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້.
- ແຕ່ວ່າໃນປີ 1779 ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຖືກຍຸກຮານຈາກສັກດີນາສຍາມ ໄດ້ທໍາລາຍອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ດ້ວຍການຈູດເລົາເຜົາຜານ ຈົນມຮອດສະໄໝພຣະເຈົ້າອະນຸວົງຂຶ້ນຄອງຣາຊໃນອານາຈັກລລ້ານຊ້າງພຣະທາດຫຼວງກໍໄດ້ ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ຈົນມາເຖິງປີ 2828 ສຍາມໄດ້ທໍາກາຍທໍາລາຍລາວ ແລະຈູດເລົາເຜົາຜານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຣາຊະທານີລົງຈົນຮາບຄາບ ເຮັດໃຫ້ວຽງຈັນຮ້າງຢູ່ 60 ກວ່າປີ ຈົນມາຮອດ 1989 ຝຣັ່ງຈຶ່ງເຂົ້າມາຟື້ນຟູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄືນໃໝ່ ແລະຍັງໄດ້ປະຕິສັງຂອນພຣະທາດຫຼວງຄືນໃໝ່ ໃນປີ 1909 ສຳເລັດ ປີ 1911 ພຣະທາດຫຼວງທີ່ສ້າງຄັ້ງນີ້ ບໍ່ເໝືອນຂອງຈິງ ປະຊາຊົນຊາວລາວ ຈຶ່ງປະທ້ອງເຮັດໃຫ້ຝຣັ່ງຕ້ອງດັດແກ້ຄືນໃໝ່ໃນປີ ປີ 1912 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະທາດຫຼວງ ຊົງທີ່ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ ຄືກັບອົງພຣະທາດຫຼວງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແລະຖືກປະຕິສັງຂອນເລື້ອຍມາເທົ້າປັດຈຸບັນ.
- ທ່ານຜູ້ໃດ ມີຮູບພຣະທາດຫຼວງເກົ່າໆ ກ່ອນທີ່ຈະເປັນດັ່ງທີ່ເຫັນກະລຸນາສົ່ງມາໄວ້ໃນເວບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເບິ່ງຄວາມເປັນມາ ຂອງພຣະທາດຫຼວງ ມໍຣະດົກຂອງຊາດລາວສືບໄປ.

(ພຣະທາດຫຼວງ ທີ່ປະຕິສັງຂອນແລ້ວໃນປີ 1911 ບໍ່ຄືຂອງເກົ່າຈຶ່ງມ້າງແລ້ວ ເຮັດໃໝ່ດັ່ງພາບຂ້າງເທິງ)
ອ້ຶງອິງ
http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=laoupdate&id=177

No comments:

Post a Comment